Üld- ja müügitingimused

Üldtingimused

Käesolevad KIUS RESTO OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad KIUS RESTO OÜ e-poest ostmisel internetiaadressilt www.kius.ee. Toodete müüja on KIUS RESTO OÜ (edaspidi: Müüja), aadress Turu plats 4, Tallinn, Harjumaa 11614, registrikood 14661981, e-posti aadress info@kius.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: Klient) vahel.

Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.kius.ee. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

E-poes olevate toodete pildid on illustreerivad.

Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

Tellimuse esitamine/vormistamine

Tellimusi saab e-poest esitada registreerimata Kliendina.

Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.

Alkohoolseid tooteid müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud

, et on vähemalt 18-aastased ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

Samuti müüakse alkoholivaba õlut, siidrit ja veini ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased

ning seda kontrollitakse täiendavalt tellimuse üleandmisel.

Klient kontrollib ostukorvis oleva toote/tooted ja kui tellimuses ei esine vigu (mittesoovituid kaupu, koguseid vms) suundub Klient kassasse. Kui aga esineb vigu saab Klient neid ise korrigeerida eemaldades või lisades tooteid ja koguseid.

Klient valib tellimuse kättesaamise kuupäeva ja kellaaja, inimeste arvu, erisoovid ja üleandmise viisi ja koha (kas kullerteenusega või tuleb ise vastavasse restorani järgi). Kõige varasem kättesaamise kellaaeg sõltub restorani töökoormusest ning lepitakse kliendiga peale tellimuse esitamist kokku.

Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest kas a) Müüja poolt pakutud maksekeskkondades b) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega c) tellimuse kättesaamisel sularahas. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad Kliendi tegelikule soovile.

Kui Klient avastab peale tellimuse kinnitamist, et tellimuses esineb vigu tuleb kohesel ühendust võtta Müüjaga, kas e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite teel või kontakteerudes restoraniga telefoni teel.

Müüja alustab tellimuse täitmist kui Klient on tellimuse kinnitanud.

Tooteid transpordib kullerteenuse puhul, kas Müüja enda kuller või lepingulised partnerid (viimased vaid olukorras, kus kõik Müüja enda kullerid on hõivatud).

Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kogus, mida Kliendil on võimalik tellida.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Klienti, kas e-kirja või telefoni teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Toote hind ja maksevõimalused

Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

Klient tasub tellimuse eest a) tellimuse kättesaamisel kaardimaksega b) tellimuse kättesaamisel sularahas c)pangaülekandega peale tellimuse esitamist.

Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Juhul, kui Klient valib tellimuse Müüja poolt kohale toimetamise ehk kullerteenuse (ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale kulleri tasu.

Tellimuse kättesaamine ja kontroll

Tellimusi võib kätte saada vastavatest restoranidest või toimetatakse kulleriga Kliendi poolt märgitud aadressile.

Tellimuste kättesaamine restoranist

Restoranist toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste väljastamises ja lahtiolekuaegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.kius.ee.

Tellimused on restoranides kättesaadavad alates tellimuses määratud kättesaamise ajast.

Tellimuse saab Klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba, elamisluba) või nime ja tellimuse numbri esitamisel.

Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument). Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on Müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (kuni restorani sulgemiseni). Kui Klient tuleb tellimusele järele hiljem kui tellimuses määratud ajaks, peab ta arvestama võimaliku kvaliteedi langusega (toit ei pruugi olla enam nii värske või soe vms). Kui Klient ei tule kokku lepitud päeva jooksul tellimusele järele, loetakse Klient tellimusest loobunuks ning Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Tellimuste kättesaamine kulleriga

Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata aadress. Tellimuste kohale toimetamine kulleriga toimub kõigil nädalapäevadel vastavalt restoranide lahtiolekuaegadele. Kui esineb tellimuste kättesaamises kulleriga või restoranide lahtioleku aegades muudatusi, on need märgitud veebilehel www.kius.ee
Kullerteenust on võimalik kasutada Tallinna linna ja selle lähedal asuvates piirides. Kui Kliendil tekib kahtlus, kas kullerteenus hõlmab mõnda konkreetset piirkonda, tuleb võtta ühendust Müüjaga e-kirja, sotsiaalmeedia kanalite või telefoni teel ja asjaolu täpsustada.

Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri jõudmisel Kliendi asukohta või muutub muu Kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud. Müüja ei tagasta kliendile tellimuse maksumust (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke antakse need üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja dokument) ning kulleril on õigus kontrollida tellimust vastu võtva isiku isikut tõendavat dokumenti. Kui Klient dokumenti ei esita või kui Klient on alaealine, on kulleril õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus loobuda tellimusest ainult juhul, kui tellimuses esinvad puudused (rikutud kaup või vale kaup jms).

Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata Müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse Klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus tellimusest loobuda ning Müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse (kui makse on teostatud tellimuse esitamisel).

Scroll to top